Slovensko

Združenie STORM hľadá do svojho tímu 2 sociálnych pracovníkov/sociálne pracovníčky v programoch KROK VPRED a CIRKUS (Nitra)

Pracovná pozícia: terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka v programe KROK VPRED a v programe CIRKUS

Kvalifikačný predpoklad: min. VŠ II. stupňa v odbore sociálna práca, prax min. 2 roky vítaná

Dátum nástupu: marec - apríl 2018, Nitra

Úväzok:
2 x polovičný úväzok na dobu určitú (20hod./týždenne)

Mzdové ohodnotenie:
polovičný úväzok – 380 €/brutto

Základné pracovné činnosti:
- výkon priamej práce s klientom v existujúcich lokalitách a v nových lokalitách v meste Nitra
- poradenstvo, sprevádzanie, prevencia, krízová intervencia, vedenie spisovej dokumentácie a pod.
- organizovanie vzdelávacích podujatí, napĺňanie cieľov organizácie a jej programov
- rozvoj programu práce s rizikovými skupinami ľudí
- administratívna činnosť nevyhnutná pre chod programu
- aktívna účasť na pracovných a supervíznych stretnutiach,...

Referent pre opatrovateľskú službu v domácnosti MSÚ v Hlohovci

MESTO HLOHOVEC ponúka voľné pracovné miesto vhodné aj pre absolventa na pozíciu: REFERENT PRE OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU V DOMÁCNOSTI MsÚ v Hlohovci

Pracovná náplň:
• Organizačne a metodicky zabezpečuje sociálnu službu – opatrovateľskú službu v domácnosti koordináciou opatrovateliek (podľa zákona o sociálnych službách).
• Vypracováva zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
• Vedie evidenciu opatrovaných občanov a opatrovateliek, posudkov a rozhodnutí.
• Vypracúva predpis úhrad za výkon opatrovateľskej služby a sleduje ich úhradu.
• Riadi činnosť denných centier - vedie agendu, uhrádza faktúry a sleduje rozpočet denných centier RUŽA, PETER A BEREKSEK.
• Vykonáva ďalšie činnosti a plní úlohy podľa príkazov alebo pokynov priameho nadriadeného, prednostu alebo primátora, ak sú vydané v súlade s právnymi predpismi.

Učiteľ/učiteľka v škôlke, Bratislava

Hľadáme veselú, hravú, aktívnu a energickú učiteľku do nášho kolektívu!

Náplň práce:
Starostlivosť a výchovno-vzdelávacia činnosť smerujúca k získavaniu vedomostí, schopností, návykov a rozvoja detí.
Príprava, plánovanie a realizácia programu.

Požiadavky:
- pedagogické vzdelanie
- anglický jazyk
- vhodné pre absolventa