Knižnica

Publikácia: Základy sociálnej práce - Zlata Ondrušová a kol.

máj 8 2010

Žijeme vo svete, ktorý sa stále viac globalizuje a nemožno sa tváriť, že máme iba svoje osobné, národné či európske problémy. Cieľom nás všetkých dnes je rozširovať šance a príležitosti pre každého jednotlivca.

Odborný časopis Sociální práce/Sociálna práca – vaše profesní inspirace

feb 14 2010

Hledáte nějakou informaci a nevíte, kde ji najít. Potřebujete propojit svoji každodenní praxi s kvalitním teoretickým základem. Nemůžete se zorientovat v nových právních normách a jejich úpravách.