Pozvánka na I. sympózium na Slovensku s prof. Dr. Monikou Krohwinkel, ktoré sa koná 27.09.2017 v Holíči

júl 12 2017

Miesto konania: Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách, Holíč, Bernolákova 4
Termín konania: 27.09.2017 od 8:30 – 16:30

Rozvoj kvality v profesionálnom ošetrovateľstve a v opatrovateľstve si vyžaduje validované teoretické a metodické podklady pre systémy činností, v ktorých v centre pozornosti stoja nielen klienti, odborní pracovníci pri lôžku, ale aj záujmy ich príbuzných. Pri tomto poznaní získava na význame individuálna podpora klientov a podpora ich zostávajúcich zručností, schopností a zdrojov.

Práve ich vlastné zdroje im budú pomáhať uspokojovať svoje potreby a riešiť zvládanie denných aktivít vo svojom sociálnom prostredí a so svojimi prežitými existenčnými skúsenosťami.

Tridsaťročným výskumom, vytvorený a v praxi overený teoereticko-praktický systém prof. Moniky Krohwinkel ponúka teoretické a metodické podklady pre potrebné ošetrovateľské a opatrovateľské systémy činností (pracovné systémy) v praxi, v manažmente, v zabezpečení kvality, vo výučbe a vo výskume.

Profesorka Monika Krohwinkel sa narodila v roku 1941 v Hamburgu. Pôvodným povolaním je sestra a pôrodná sestra s ukončeným vzdelaním v Nemecku a v Anglicku.

V roku 1984 - 1988 študovala vedný odbor ošetrovateľstvo - opatrovateľstvo a pedagogiku v Manchestri. Pracovala ako sestra a neskôr ako učiteľka ošetrovateľsko - opatrovateľskej pedagogiky a výskumu. Niekoľko rokov bola  pedagogickým pracovníkom pre ošetrovateľskú prax a ošetrovateľsko – opatrovateľskú pedagogiku, vedu a výskum. V rokoch 1988 - 1991 realizovala výskumný projekt „Komplexný ošetrovateľsko -opatrovateľský proces na príklade starostlivosti o klienta po mŕtvici.“

V roku 1988 sa stala vedúcou oddelenia výskumu Agnes – Karl inštitútu ošetrovateľstva a opatrovateľstva.

V roku 1993 bola prvou profesorkou pre výskum ošetrovateľstva a opatrovateľstva v Nemecku. Zároveň prevzala poradenskú činnosť k rozvoju profesionálnej ošetrovateľsko - opatrovateľskej starostlivosti, účasť vo výboroch a pracovných skupinách vo výskume na národnej a nadnárodnej úrovni. Od roku 1993 je členkou interdisciplinárnej etickej komisie pri Deutschen Vereins zur Förderung von Pflegewissenschaft und Pflegeforschung. V súčasti je emeritnou profesorkou na Evanjelickej odbornej vysokej škole v Darmstadte v Nemecku. V roku 1984 zverejnila svoj koncepčný model 13 aktivít a existenčných životných skúsenosti (AEDL), ktorými rozšírila denné aktivity Nancy Roper (Life Activities) a Juliane Juchli (1977).

„Model procesu podporujúceho a aktívneho opatrovania/ošetrovania“ Moniky Krohwinkel je silne ovplyvnený teoretikmi ako Orem, Peplau, Travelbee, Henderson, Logan, Thierney a psychológmi Maslow a Rogers. Podľa jej modelu pracujú dnes už tisícky zariadení sociálnych služieb najmä v Nemecku, Švajčiarsku, Rakúsku, Luxembursku, Belgicku a v Holandsku. Profesorka Krohwinkel patrí k najznámejším vedeckým osobnostiam ošetrovateľstva/opatrovateľstva v západnej časti Európy. Viac ako tridsať rokov sa venovala výskumu a prepojeniu opatrovateľskej a ošetrovateľskej praxe s teóriou.

Na Slovensku tento model implementuje spoločnosť Tabita s.r.o., ktorá ho modifikuje na legislatívne a spoločenské prostredie Slovenska a garantuje jeho správnosť a aktuálnosť.

Monika Krohwinkel definuje chorobu a zdravie ako dynamický proces. Ošetrovateľský a opatrovateľský tím koncentruje svoju prácu nielen na deficity, potreby ale pracuje aj so zdrojmi človeka, ktoré sa dajú ešte podporovať a udržiavať. Zdravie je kvalifikované ako kvalita života, ktorú definuje opatrovaný klient ako pohodu a nezávislosť. Primárnym ošetrovateľsko-opatrovateľským cieľom modelu je udržať, podporovať alebo znovunadobudnúť nezávislosť, blaho a kvalitu života opatrovaného v jeho aktivitách a existenčných životných skúsenostiach. Aby tieto aktivity mohli byť realizované, je potrebné cieľovo zachytiť, podporovať schopnosti (spôsobilosti) opatrovaného (alebo jeho príbuzného) a opierať sa o ne. Tieto ciele zostávajú nezávisle na tom, či je opatrovaný človek zdravý, chorý, postihnutý alebo zomierajúci. Pre profesionálne opatrovanie používa 5 základných metód:

  1. konať v prospech opatrovaného človeka
  2. viesť ho a riadiť
  3. starať sa o prostredie, ktoré podporuje pozitívny vývoj opatrovaného
  4. podopierať opatrovaného
  5. opatrovaného človeka a jeho príbuzných inštruovať (usmerňovať), poskytovať rady, edukovať a podporovať.

Autor: PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA
prezidentka Asociácie odborných pracovníkov sociálnych služieb

Viac informácií v prílohe v PDF:

PrílohaVeľkosť
Pozvanka_Monika_Krohwinkel.pdf169.46 KB