Odborný jednodňový workshop na tému: Zručnosti projektovania v samospráve a neštátnom sektore v Dolnom Kubíne

nov 16 2016

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v spolupráci s občianskym združením Chuť ŽIŤ organizuje Odborný jednodňový workshop na tému: Zručnosti projektovania v samospráve a neštátnom sektore

Termíny konania:
07.01.2017 (21.12.2016 uzávierka prihlášok)
28.01.2017 (09.01.2017 uzávierka prihlášok)

Miesto konania: Mariana Beňušová AUTOŠKOLA BEŇUŠ, s. r. o. ČSA 1852/6, Dolný Kubín

Cieľ aktivity: Prednáškou, praktickými a rolovými cvičeniami priblížiť vybrané segmenty projektovania v rámci grantových výziev a európskeho rozmeru projektov.

Cieľová skupina: Samosprávy miest a obcí, neziskové organizácie, sociálne podniky, iné subjekty, komunitné centrá,
Celková cena za odborný workshop: 69 eur/s DPH

Odborný workshop budú lektorovať vysokoškolskí pedagógovia, ktorí sa zaoberajú projektovou činnosťou ako aj odborníci pracujúci z projektmi na MPSVaR.

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na tel. č. 0944 384 176, e-mail: chutzitvzdelavanie@gmail.com