Pedagogika

Autorská výstava "Čudo Boske" výtvarníka Fera Liptáka, 16. 06. 2015 - 31. 07. 2015, Galéria Mesta Levoča

jún 24 2015

Zborník Edukácia a tvorivosť v reklame, Nitra, 2013 (PDF)

jún 2 2015

Recenzovaný zborník príspevkov z odborného seminára, ktorý sa konal 5. 4. 2013 v Nitre.
Editori: Mgr. Györgyi Kapusta, PhD., Mgr. Edita Štrbová, PhD.
Vydavateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta

Politika vzdelávania dospelých a riešenie problémov ľudí

máj 25 2015

Abstrakt: Vzdelávanie dospelých v súčasnosti ďaleko presahuje rámec iba získavania vedomostí dospelými ľuďmi. Týka sa totiž komplexnej schopnosti dospelých učiť sa žiť po celý ich profesijný, rodinný a osobný život. Vzdelávanie dospelých je determinované politikou vzdelávania. V súčasnosti je vzdelávanie dospelých podporované ako spôsob aj prostriedok účinnej pomoci ľuďom k životu v podmienkach globalizovaného sveta.
Kľúčové slová: politika vzdelávania dospelých, globalizačné trendy, osobnosť.

Abstract: Adult education goes far beyond just acquiring knowledge adults. It concerns namely their ability to learn living throughout their career, family and personal life. Adult education is determined by educational policy. Currently, adult education is promoted as a way and means to effectively help people on how to live in a globalized world.
Key words: adult education policies, globalization trends, personality.

Konferencia liečebných pedagógov Pomáhanie ako proces, sa koná 12.6.2015 v Bratislave

máj 24 2015

Zborník z predchádzajúcej konferencie v PDF nájdete tu: http://www.prohuman.sk/pedagogika/zbornik_konferencia_inkluzivna_klima_a...

Evita: Úspech je relatívny, prispôsobte si ho svojim predstavám o živote

apr 24 2015

Najväčšou brzdou sme si väčšinou sami. A veľa krát je to tým, že si dávame ciele, ktoré nám nepomáhajú, ale nás zbytočne zablokujú. Sú tak veľmi špecifické a my sme na ne tak veľmi upnutí, až nám unikajú iné, možno lepšie príležitosti. Prípadne sme nešťastní, keď sme presne nenaplnili svoje očakávania. Pozrite sa na úspech očami Evity Urbaníkovej, úspešnej spisovateľky, moderátorky, zakladateľky Evitapress.

„Úspech nie je definícia, úspech je hrozne relatívny a je to vlastne vnútorný pocit každého z nás zo seba, taká spokojnosť s vlastným životom. Úspešná je moja kamarátka, má kaderníctvo, 3 deti, o ktoré sa stará a má pokojný život. Prijala tú svoju rolu, že muž ju živý a zároveň má čas venovať sa svojim deťom. Napríklad pre mňa sú úspechom dni, keď si čitateľky prídu kúpiť osobne moje knižky do Evitapress a vidia ma v kancelárii pracovať a sú tým úplne zaskočené. Chcú sa hneď fotiť a tešia sa ako sa pochvália s fotkou a podpísanou knihou doma, odchádzajú úplne nadšené, že ma osobne stretli. Pre mňa to znamená, že som asi išla dobrou cestou, že som robila dobré veci.

Filozofia pre deti ako príklad mozgovokompatibilného vyučovania a učenia

apr 21 2015

Philosophy for children as example of the brain-compatibility teaching and learning

Abstrakt: V príspevku sa zaoberáme problémom významu neurovied pre edukáciu. Vysvetľujeme pojem mozgovokompatibilného vyučovania a program Filozofie pre deti. Filozofia pre deti je edukačný koncept, ktorý rozvíja multidimenzionálne myslenie detí, rozvíja kritické, tvorivé a angažované myslenie.
Kľúčové slová: Filozofia pre deti, mozog, neurovedy, filozofia, výchova, učenie

Abstract: The contribution deals with the problem consequence of the neuroscience for education. We will explain concept of the brain-compatibility teaching and program of the Philosophy for children as an educational concept which is to develop multidimensional thinking of children, it includes the development of critical, creative and caring thinking.
Key words: Philosophy for Children, Brain, Neuroscience, Philosophy, Education, Learning

„Prijal by som možnosť pracovať v škole, ktorú by charakterizovala vysoká úroveň kolektívnej práce, miesto, v ktorom sa prejavujú početné osobné a odborné vzťahy. Chcel by som tam chodiť každý deň, aby som sa stretával a bol s ľuďmi, ktorí tam chcú byť, ktorí si to miesto vybrali, pretože svoju prácu považujú za dôležitú pre iných a pre seba.“
R. S. Barth

Čo motivuje Adelu Banášovú?

apr 21 2015

Naša najlepšia moderátorka Adela Banášová dokáže čeliť výzvam. Je presvedčená o tom, že aj projekty, v ktorých sa necíti úplne stopercentne, majú pre ňu nejaký konkrétny zmysel. „Všetko sú to v podstate skúsenosti, ktoré máme zažívať a niekam nás majú posúvať. Veď život má oveľa širší kontext, ktorý my nevidíme.“ Tu je 7 tipov, ako si udržať motiváciu a vydržať, zvlášť ak čelíme výzve:

World Conference of Social Work, Education and Social Development, June 27-30, 2016 Soeul, Korea

mar 31 2015


More Informations: http://swsd2016.org

Nehľadajte šťastie v práci. Vytvorte si ho!

mar 31 2015

Chcete byť šéf, pre ktorého by ľudia pracovali aj zadarmo? Chcete byť manažér, ktorého tím srší nápadmi a vždy drží pokope? Chcete byť zamestnanec, ktorý sa nemusí báť o svoj flek?
Odpovede nielen na tieto otázky dostanete na 3. ročníku konferencie Happy Company 2015 14. mája v Bratislave v Divadle Aréna. Dozviete sa aj to, ako sa stať vedomým tvorcom šťastia v práci pre seba či firmu a nie vystresovanou obeťou rýchlo sa meniaceho sveta.

Takmer polovicu života strávime v práci, preto spôsob, akým žijeme svoj život a zarábame peniaze, má rozhodujúci vplyv na náš pocit šťastia, zdravia a zmysluplnosti. Bez ohľadu na to, či sedíme na stoličke šéfa, manažéra, zamestnanca alebo akú vykonávame prácu, môžeme urobiť veľa pre to, aby sme pre seba aj ostatných vytvorili šťastné pracovisko, miesto, kde môžeme pracovať s radosťou, v harmónii, bez stresu a zároveň úspešne.

Projekt e-Roma Resource pripravuje online platformu pre profesionálov pracujúcich s Rómskou komunitou

mar 18 2015

Projekt e-Roma Resource je medzinárodný projekt spolufinancovaný z Programu celoživotného vzdelávania - Lifelong Learning Programme Európskej únie. Projekt je orientovaný na podporu celoživotného vzdelávania a gramotnosti v partnerských krajinách. Jeho cieľom je vytvoriť informačnú a vzdelávaciu online platformu na základe identifikovaných potrieb cieľovej skupiny.

The fundamental base of work culture and work spirituality (PDF)

mar 12 2015

This book is published as a result of cooperation of two different groups of specialists and professionals who dealt with the questions of “human conditions” and human dignity at work. The first group of researchers consisted of four specialists in different fields and various kinds of science work like Catholic Social Teaching, Catholic Moral theology, Political Philosophy and Political Ethics, Applied Ethics and Business Ethics, and finally a specialist for Catholic Theology with interest in biblical studies. On the other hand there were professionals from all sort of different firms and enterprises, professionals who work in many positions and finally specialists of all kinds labour union fields.

Riadenie projektov pre seniorov (PDF)

mar 10 2015

ČERNÁ, Ľ. 2014. Riadenie projektov pre seniorov. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku. 77 s. ISBN 978–80–561–0130–8
Publikácia vznikla ako výstup projektu Vzdelávanie seniorov na Katolíckej univerzite v Ružomberku a jej pracoviskách.
Autor: © Doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.

Tvorivá streda v SNG pre deti v Bratislave. Posledné voľné miesta na prvý polrok 2015

feb 6 2015

Ateliér pre deti predškolského veku (od 4 do 6 rokov), ktoré sa s umením zoznámia hravým spôsobom. Kurz vedie výtvarníčka Lucia Gašparovičová.

V prvom polroku 2015 prebehnú dva trojmesačné tvorivé kurzy v týchto termínoch:
14. 1. - 1. 4. 2015
8. 4. - 24. 6. 2015

Praktické informácie
Dĺžka jedného stretnutia: 60 – 90 min
Každú stredu o 17.00 h v Slovenskej národnej galérii, Esterházyho palác, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Rezervácia na celý cyklus nutná.

Zameranie programu:
- objavovanie umenia
- zábava
- skúmanie umeleckých diel
- fantázia
- spoločná tvorivá práca v ateliéri
- výtvarné techniky
- témy na pokračovanie
- nové nápady

Poplatok
40 € za trojmesačný kurz, zahŕňa vstup do SNG pre rodinu bez ohľadu na počet členov, odbornú lektorku a materiál na dielne. Poplatok sa hradí bankovým prevodom.

10405481
IMG 2740
10408568

Implementation of media education in Central and Western Europe

jan 31 2015

Abstract: The first considerations regarding increasing media competencies as part of a person's standard education in post-modern society first emerged in post-war Europe. Currently, the topic of media education is implemented into the content of general education in most European countries. This issue is mostly integrated into compulsory subjects, in some countries it is a cross-cutting theme in several subjects, and in some other countries increasing media competencies is part of extracurricular education. The situation is differentiated in individual countries with the longest experience and highest results in Europe, so far, being in Anglo-Saxon and Scandinavian countries.
Key words: educational process, media education, media literacy, students.

Plávanie v plutvách

jan 26 2015

Aj keď ide pomerne o málo známy šport a pritom „plávanie v plutvách“ má dlhú a úspešnú tradíciu vo svete i na Slovensku. Veľkej obľube sa teší najmä v Rusku, Kolumbii a v Európe. Ako prvý na Slovensku sa začal plutvovému plávaniu venovať Vladimír Jendek a založil Klub športových potápačov Neptún v roku 1962. Postupne vznikali ďalšie kluby a v súčasnosti ich je na Slovensku 10. V Bratislave sú 4 kluby, vo Zvolene 2, v Šali 2, v Senci a v Žiline po jednom. Už od začatia konania Svetových hier v roku 1981 je plutvové plávanie pravidelne zaradené do programu hier. Každoročne sa konajú striedavo MS a ME od roku 1976.

Plávanie v plutvách je technický šport. Pri plávaní sa používa monoplutva, alebo bifiny a dýchacia trubica. Niektoré disciplíny sa plávu s fľašou so zásobou vzduchu. Preteká sa na tratiach od 50 metrov do 1500 metrov a maratóny. Najrýchlejšia disciplína je 50 m apnoe (plávanie pod vodou na jeden nádych). Je to veľmi atraktívny a fotogenický šport. Spája v sebe rýchlosť, eleganciu a harmóniu pohybu.

IMG 1051
P1160014
IMG 2227