24. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS, Vernířovice u Šumperka 19. - 21.5.2017

feb 15 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové, doktorandi a studenti,

letošní, 24. celostátní konference Sekce psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí se bude opět konat ve Vernířovicích u Šumperka ve dnech 19. - 21. května 2017 v hotelu Reoneo.

I letos zařadíme do odborného programu studentskou sekci. Zveme proto kromě kolegyň a kolegů z ČR, SR, Polska a Velké Británie také doktorandy a studenty, kteří mohou na konferenci PZ prezentovat výsledky svých závěrečných vysokoškolských prací zaměřených na problematiku psychologie zdraví, výchovy ke zdraví i pozitivní psychologie.

9. března 2017 obdržíte 2. Informaci - pozvánku i s přihláškou k aktivní či pasivní účasti na naši konferenci (pro přihlášení se k aktivní účasti bude uzávěrka 31. 3. 2017, k pasivní účasti 5. 5. 2017).

Sborník abstrakt přednášek, workshopů i posterů bude i nadále vydáván s ISBN. Od letošního roku však nikoliv na CD, ale na webových stránkách Sekce Psychologie zdraví ČMPS http://cmps.ecn.cz/?page=ps-zdravi) po skončení konference.

Uveřejněna budou abstrakta příspěvků, a to pouze příspěvků na konferenci skutečně odreferovaných. Podrobnější instrukce k ubytování, stravování, k programu, ke konferenčnímu či storno poplatku zašleme v 2. Informaci.

Těšíme se na osobní setkání ve Vernířovicích.

Za organizační výbor
prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc., předseda Sekce psychologie zdraví ČMPS
doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc., místopředseda Sekce psychologie zdraví ČMPS

PrílohaVeľkosť
I-Informace-Vernirovice-2017.pdf736.7 KB