Medzinárodná vedecká online konferencia Sexualita a postihnutie III, bude prebiehať 1.-2.10.2015

máj 13 2015

Cieľom tretieho ročníka medzinárodnej vedeckej online konferencie je podporiť vedecký diskurz o aktuálnych otázkach sexuality, partnerských vzťahov a sexuálnej výchovy osôb s postihnutím v kontexte kvality ich života a v prepojení so širšími výskumnými otázkami z rozmanitých vedných disciplín vrátane sociológie, psychológie, etiky, antropológie, rodových štúdií, histórie, biológie, medicíny, práva, pedagogiky a iných vied. Akceptované sú vedecké texty teoretického, výskumného ci praktického charakteru, ako aj príspevky doktorandov a iných začínajúcich vedeckých pracovníkov.

Zaslanie záväzných prihlášok na konferenciu spolu s abstraktom a príspevkom do 25.09.2015 na kontaktnú adresu (bez poplatku).
O publikovaní príspevkov v konferenčnom zborníku, resp. monografii, bude rozhodnuté na základe recenzného posúdenia. Vedecký výbor konferencie si vyhradzuje právo neuverejniť príspevky, ktoré nebudú zodpovedať vedeckým a formálnym požiadavkám.
Konferencia bude prebiehať online bez osobnej účasti.

Viac informácií v prílohách:

PrílohaVeľkosť
Pozvánka: Sexualita a postihnutie III (PDF)1.07 MB
Prihláška: Sexualita a postihnutie III (doc)943.5 KB