22. celostátní konference Sekce psychologie zdraví ČMPS, se koná 15. - 17. května 2015 ve Vernířovicích u Šumperka

mar 10 2015

Vážené dámy, vážení pánové, organizační výbor Sekce Psychologie zdraví ČMPS si Vás dovoluje pozvat na 22. celostátní konferenci Sekce psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí. Konference se bude konat v Hotelu REONEO ve Vernířovicích u Šumperka ve dnech 15. - 17. května 2015.

Hlavní témata programu:

  • Aktuální problémy a vývojové trendy Psychologie zdraví
  • Spolupráce s European Health Psychology Society (EHPS)
  • Psychologické a sociální determinanty zdraví
  • Zátěž a stres, jejich důsledky, možnosti jejich zvládání
  • Kvalita života, osobní pohoda (well-being) a zdraví
  • Resilience (psychická odolnost) a zdraví
  • Pozitivní psychologie a psychologie zdraví (průnik)
  • Škola a zdraví, výchova ke zdraví a pozitivní edukace
  • Pohyb a zdraví
  • Možnosti aktivního ovlivnění zdraví, tj. prevence, ochrana a podpora zdraví z pohledu psychologie zdraví

Uzávěrka přihlášek:
- k aktivní účasti je 15. dubna 2015
- k pasivní účasti je 2. května 2015

Pozvánka i přihláška je na online adrese zde: http://pdf.osu.cz/kpe/index.php?id=12934
Pokud by se Vám náhodou nezobrazila přihláška uvnitř pozvánky, lze se přihlásit na online adrese zde: http://pdf.osu.cz/kpe/index.php?id=12960

Těšíme se na Vaši účast!

prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc. předseda výboru Sekce PZ ČMPS
doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc., místopředseda výboru Sekce PZ ČMPS