Rozvojová pomoc

Slovenské médiá nezaujímajú rozvojové témy?

aug 23 2012

Odsúdiť slovenské médiá za nezáujem o dianie v rozvojových krajinách by bolo príliš jednoduché. Stačí jedno premyslenejšie riešenie. Napríklad vyškoliť skupinu mladých novinárov v tom, ako informovať o rozvojových témach.

Rozvojová pomoc v programoch len 7 politických strán

aug 23 2012

Pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) realizovala Platforma mimovládnych rozvojových organizácií prieskum medzi registrovanými politickými stranami o tom, aký je ich postoj k oficiálnej rozvojovej pomoci poskytovanej Slovenskou republikou. Do dotazníkovej ankety sa zapojilo iba päť z oslovených 26 politických strán.

2. ročník fotosúťaže Ľudské práva v rozvojovej spolupráci

aug 23 2012

Platforma mimovládnych rozvojových organizácií v spolupráci s PDCS o.z. vyhlásila druhé kolo fotosúťaže „Ľudské práva v rozvojovej spolupráci“. Súťaž prebieha do 9. septembra 2012. V porovnaní s prvým ročníkom pribudla možnosť prihlásiť aj fotopríbehy a nová kategória: inklúzia a práva detí s postihnutím v rozvojových krajinách. Tridsať najlepších fotografií bude opäť vystavených na rôznych miestach Slovenska, tri najlepšie budú ocenené.

Rozvojový projekt SKCH v Keni mení životy chudobných farmárskych rodín

aug 20 2012

Slovenská katolícka charita (SKCH) sa začiatkom leta 2011 zapojila do pomoci krajinám východnej Afriky, ktoré zasiahli obrovské suchá a vlna hladomoru. V roku 2012 aktivity pokračujú – už nie promptnou humanitárnou pomocou, ale najmä premyslenou rozvojovou spoluprácou v kenskom okrese Kericho.

Vyzdvihnutím práce ľudí v teréne osláviť Medzinárodný humanitárny deň

aug 18 2012

Ešte niekoľko rokov potrvá, kým sa na Haiti či do Ugandy budú hrnúť európski turisti a turistky. Dôvody sú jednoduché: dôsledky prírodných či spoločenských sa odstraňujú ťažko, krajiny sa spamätávajú pomaly. Humanitárni pracovníci a pracovníčky často nasadzujú počas misií v rozvojových krajinách vlastné životy. Minimálne v Medzinárodný humanitárny deň (19. august) si títo ľudia zaslúžia uznanie. Aj Slovenská katolícka charita (SKCH) vyzdvihuje prácu svojich terénnych pracovníčok v zahraničí.

SKCH-pomoc Keni 2012
Caritas Slovakia-WHD 2012-banner
SKCH-Pomoc Haiti 2010-foto

SKCH v Gruzínsku zlepšila socio-ekonomické podmienky zraniteľných rodín presídlencov

aug 15 2012

Začiatkom leta prebehol monitoring ročného projektu Slovenskej katolíckej charity (SKCH) v Gruzínsku, ktorý bol finančne realizovaný z grantovej schémy podpory SlovakAid. Ako konkrétne sa pomohlo 22 rodinám presídlencov z Abcházska, žijúcich v gruzínskom meste Khobi, objasnia projektová koordinátorka SKCH: Júlia Aguado (JA) a generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák (RG).

Pomoc rodinám vnútorných presídlencov v Gruzínsku

aug 15 2012

Názov projektu: Pomoc rodinám vnútorných presídlencov v Gruzínsku
Miesto projektu: gruzínske mesto Khobi (mestská časť Torsa)
Zameranie projektu: pomoc 22 rodinám presídlencov z Abcházska: zlepšiť koordináciu poskytovania pomoci presídlencom na regionálnej úrovni a zlepšiť životné podmienky a integráciu rodín do majoritnej spoločnosti v rámci Gruzínska

gruzinsko-SKCH-aktivita projektu 1
gruzinsko-SKCH-aktivita projektu 4
gruzinsko-SKCH-pomoc komunite 2

Zlepšenie živobytia chudobných a zraniteľných skupín obyvateľstva v Keni

aug 13 2012

Názov projektu: Zlepšenie živobytia chudobných a zraniteľných skupín obyvateľstva v Keni
Miesto projektu: obce Kaplelartet a Kebeneti v obvode Sigowet v okrese Kericho
Zameranie projektu: Zlepšenie potravinovej bezpečnosti, prístupu k bezpečnej vode a zdravotného stavu komunít v častiach Kaplelartet a Kebeneti v obvode Sigowet v okrese Kericho – ide o 800 domácností (cca. 5 000 ľudí) v 12 dedinách.
Cieľom je zvýšenie poľnohospodárskej produkcie a výstupov na úrovni domácností; propagácia trvalo udržateľného využívania pôdy a ochrany životného prostredia, zlepšenie návykov v oblasti hygieny a sanitácie a lepší prístup k bezpečnej pitnej vode.

Kebeneti-prijemca
prijemcovia pomoci-Kaplerartet 3
skolenie v obci Kaplerartet 1

Fyzický vzhľad a fotografia dieťaťa nezohrávajú úlohu pri adopcii na diaľku

jún 20 2012

Slovensko možno označiť za filantropickú krajinu s uvedomelými ľuďmi, ktorí prejavujú solidaritu s núdznymi i zodpovednosť za situáciu v rozvojových krajinách. Aspoň tak to vychádza na základe dotazníkového prieskumu, – ktorý sa realizoval koncom mája – a zameral sa na tému adopcie detí z afrického kontinentu na diaľku. Ako si inak vysvetliť, že drvivá väčšina opýtaných pozná termín adopcie na diaľku, tri štvrtiny z nich by si cez takýto projekt dieťa rady adoptovali (pričom 84 % ľudí by si bolo ochotných adoptovať HIV-pozitívne dieťa). Až 64 % účastníkov/-čok prieskumu však považuje za neetické vyberať si adoptívne dieťa na základe fyzického vzhľadu a fotografie.

Činnosti Občianskeho parlamentu, o.z.

jún 14 2012

Občiansky parlament, o.z. je celoslovenská platforma aktivistov, nepolitické združenie odborníkov a organizácii. Pôsobí na celom území Slovenska prostredníctvom svojich občianskych poslancov. V každom okrese Slovenska je jeden občiansky poslanec, ktorý sa zaoberá problémami a charakteristikami daného regiónu. Občiansky poslanec je fyzická osoba, ktorá má mandát od minimálne desiatich organizácii, občianskych združení, neziskových organizácii, klubov alebo miestnych samospráv. Po svojom prvom valnom zhromaždení, ktoré sa konalo dňa 21. apríla 2012 kooperujú poslanci občianskeho parlamentu s organizáciami a aktivistami v regiónoch a tvoria a postupne rozbiehajú Program morálnej, hospodárskej, kultúrnej a vzdelanostnej obnovy krajiny.

Adoptovať si dieťa na diaľku je aktívnou zmenou ‘zvnútra’

jún 12 2012

Zdenka Pepelová má doktorát z kulturológie, no momentálne je na materskej dovolenke v Trenčíne, Gabriel Bekö je Slovák, pôsobiaci ako výskumný pracovník na dánskej technickej univerzite v meste Nærum. Obaja majú 32 rokov a majú ešte niečo spoločné, resp. niekoho – dve deti v Keni – adoptované na diaľku.

Adopcia-Kena-strava-v-skole
Adopcia-Kena-adoptovany-Benson
Adopcia-Kena-deti-v-skole

Súťaž „Kráčajme spolu“ dáva ľuďom príležitosť postaviť sa za inklúziu ľudí s postihnutím a kreatívnym spôsobom vyjadriť myšlienku inklúzie

jún 5 2012

Ľudia s postihnutím majú právo byť rovnocennými členmi spoločnosti. Často to tak okolo nás v Európe, ani vo svete nie je. V rozvojových krajinách – Etiópii alebo Južnom Sudáne – mladí ľudia s postihnutím často nemajú prístup ku vzdelaniu, práci či spoločenskému životu. Ukážme svetu, že to tak nemusí byť! Súťaž „Kráčajme spolu“ dáva ľuďom príležitosť postaviť sa za inklúziu ľudí s postihnutím a kreatívnym spôsobom vyjadriť myšlienku inklúzie.

Keď deti prijímajú zodpovednosť za klimatické zmeny

máj 31 2012

Tak ako dospelých ľudí na Slovensku dokáže zjednotiť raz do roka hokej (a povzbudzovanie našej reprezentácie), tak deti dokážu spojiť aktivity, smerujúce ku klimatickej spravodlivosti a zodpovednosti za globálne problémy ľudstva. Workshopy v rámci rozvojového vzdelávania sú toho príkladom.

Detský domov svätého Kizita, Mihango, Keňa

máj 31 2012

Miesto: Keňa, Nairobi, Mihango
Charakter pomoci: Vzdelanie a sociálna rehabilitácia pre 12 chlapcov, ktorí žili na ulici
Význam projektu: V uliciach Nairobi žije 60 – 70 tisíc detí. Hlavnou myšlienkou je poskytnúť im lásku, domov, vzdelanie pre chlapcov, ktorí žili na ulici, zníženie počtu detí žijúcich na ulici

family 042
chlapci 523
streetboys 107

Odborné a lobbingové stretnutie Spolupráca migrantov a rozvojových organizácií, sa koná 30.5.2012 v Bratislave

máj 29 2012

Pozývame vás na odborné a lobbingové stretnutie o téme migrácia a rozvojová spolupráca pod názvom CoMiDe: Premostenie rozdielov. Stretnutie sa bude realizovať v Bratislave (Palisády 51) dňa 30. mája 2012, 09:30 – 19:15 hod.