Deň otvorených dverí na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

apr 8 2018

Vážení uchádzači o štúdium, študenti, absolventi, rodičia a priatelia,

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety poskytuje možnosť vzdelávať sa vo viac ako 100 študijných programoch v zdravotníctve a sociálnej práci, ale nakoľko je Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, máme tú česť a dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa koná na akademickej pôde našej školy v Bratislave na námestí 1.mája č.1, dňa 16.04.2018 od 13.00 hod..

Budete mať možnosť nahliadnuť do života školy, stretnúť sa s vyučujúcimi a bližšie sa zoznámiť s našimi projektami v Európe, Ázii, Afrike. Pripravili sme pre Vás zaujímavé prednášky, na ktorých sa stretnete s uznávanými odborníkmi, a budete môcť v rámci rozhovorov s nimi získať nové informácie, a rozšíriť si svoje obzory.

Viac o programe nájdete na: https://www.seu.sk/den-otvorenych-dveri/