Mezinárodní vědecká konference XII. Hradecké dny sociální práce, 2. a 3.10.2015, Hradec Králové

máj 28 2015

Téma konference: Sociální práce v nejisté době

Datum a místo konání: 2. a 3. října 2015 , Hradec Králové, 1227 Hradecká ulice

Konference 12. Hradecké dny sociální práce svým tématem odkazuje na práci prof. Ulricha Becka (1944 – 2015), který zemřel letos na Nový rok ve věku 70 let. Tento klasik německé sociologie a tématu nejistot a rizikové společnosti je znám nejen v oblasti společenských věd a jeho klíčové dílo „Riziková společnost“ bylo přeloženo do více než 15 světových jazyků, včetně jazyka českého. Tématu rizikové společnosti se vší její spletitostí, globalizační šíří záběru a složitostí, se svým způsobem doživotně upsal. Téměř na sklonku života pak řekl: „Ale jinak jsem vším také pohlcen a přehlcen, už nemám schopnost se událostmi systematicky zabývat. Maximálně je možné si vybrat jeden bod a ten soustavně sledovat, jinak se v tom ztratíte. To perpetuum mobile světových událostí člověk nemůže chápat ani v jednotlivostech, natož pak v tom, jak spolu všechno to dění souvisí.“ (Zdroj: http://respekt.ihned.cz/c1-52009450-zemrel-sociolog-ulrich-beck)

Hlavním cílem konference je reflexe podmínek sociální práce v nejisté době. Nejistota, rizikovost, tekutost, to jsou běžně uváděné pojmy k označení proměnlivosti a nestálosti pozdně moderní doby. Tyto podmínky znesnadňují jak adaptaci oboru sociální práce na změny v aktuálně probíhajícím čase, tak též odhad budoucího vývoje základních společenských institucí a tedy i postavení, role a očekávání oboru sociální práce. Konference se zaměřuje na nejistoty v oblasti vývoje vzdělávání v sociální práci, nejistou základní společenskou jednotku, kterou je rodina, téma stárnutí populace i na mezinárodní kontexty nejistot. Partikulárním cílem konference je též iniciace kritické sociální práce do českého prostředí.

Více informací: http://hradeckednysp.usp-uhk.cz/

Súvisiace články