Konference Příbramské dny zdravotnictví a sociální práce, 21.-22. 10. 2016, Příbram

aug 31 2016

Konference s mezinárodní účastí Příbramské dny zdravotnictví a sociální práce, se koná k 10. výročí pracoviště VŠZaSP sv. Alžbety v Příbrami.

Témata – zdravotnictví:

 • Management a kvalita v ošetřovatelství
 • Vzdělávání v ošetřovatelství
 • Klinická ošetřovatelská praxe
 • Dlouhodobá a domácí ošetřovatelská péče
 • Nové trendy v ošetřovatelství
 • Výchova ke zdraví

Témata – sociální práce:

 • Etické problémy a dilemata v sociální práci
 • Sociálně psychologické zručnosti sociálních pracovníků
 • Obsah studia sociální práce vs. požadavky praxe
 • Syndrom vyhoření v pomáhajících profesích
 • Úloha sociálního pracovníka v procesu resocializace
 • Ústavní výchova a náhradní rodinná péče

Více informací a online registrace na www.vszsp.cz

PrílohaVeľkosť
Konference_Pribram_2016.pdf616.4 KB
dulezite_informace-konference_Pribram_2016.pdf92.74 KB