Konferencia Ľudské práva a sociálna práca, sa koná 24.4.2015 v Žiline

dec 21 2014

Cieľ konferencie
Cieľom konferencie je zvýrazniť nové úlohy a funkcie sociálnej práce so zvýraznením ich pôsobnosti v posilňovaní všetkých dimenzií ľudských práv.
Prijatie nových medzinárodných definícií sociálnej práci a slovenského zákona o sociálnej práci v roku 2014 povýšilo sociálnu prácu na vyššiu úroveň a nový sociálny i právny poriadok umožňuje skúmať aktuálne úlohy sociálnej práce v dimenzii ľudských práv, sociálnych práv a ekonomických práv.
V podmienkach vyspelých štátov sa uplatňujú nové formy sociálnej práce zamerané na zvyšovanie úrovne ľudských práv v sociálnom kontexte.

Tematické zameranie konferencie
• ľudské práva a ľudská dôstojnosť: nové výzvy v interdisciplinárnej perspektíve,
• sociálna práca v kontexte ľudských práv zameraná na jednotlivca a cieľové skupiny,
• práva detí a mládeže a sociálna práca,
• kódex sociálneho pracovníka a ľudské práva,
• nové právne dimenzie sociálnej práce, vzdelávanie a Komora sociálnych pracovníkov,
• aktuálne výzvy pre sociálnu prácu na Slovensku.

Miesto a čas konania konferencie
Konferencia sa uskutoční dňa 24.4.2015 od 09.00-15:00h v priestoroch Inštitútu sv. Jána Bosca Žilina, Rajecká 17, 010 01 Žilina.

Prihláška na konferenciu
Termín prihlásenia aktívnych účastníkov najneskôr do 31. 01. 2015.
Zaslanie príspevku najneskôr do 31.03.2015 na e-mail: brissakova@vssvalzbety.sk. Príspevky zaslané po tomto termíne nebudú zaradené a publikované v zborníku.
Termín prihlásenia pasívnych účastníkov je do 15. 03. 2015.

Viac informácií v prílohách:

PrílohaVeľkosť
Konferencia_Zilina_2015.pdf234.28 KB
Zavazna_prihlaska_na_konferenciu.doc36 KB