Konferencia Nová sociálna edukácia človeka VI. (Duchovné, antropologické, filozofické, psychologické a sociálne aspekty terapie, výchovy, vzdelávania a poradenstva dneška), 7.11.2017, Prešov

aug 28 2017

Cieľ konferencie

Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove (ďalej len PBF) organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorá sa uskutoční 7. novembra 2017 v priestoroch PBF na tému Nová sociálna edukácia človeka VI. Konferencia ponúka priestor na zdieľanie názorov a skúseností pre pracovníkov vedeckovýskumných a akademických pracovísk i odborníkov z praxe.
Cieľom konferencie je diskusia o zmysle a realite celoživotnej výchovy, vzdelávania a poradenstva, s dôrazom na sociálne aspekty a z pohľadu: teológie, antropológie, filozofie, kulturológie, psychológie, pedagogiky, andragogiky, sociológie, sociálnej práce, sociálnej politiky.

Miesto konania konferencie: Aula Pravoslávnej bohosloveckej fakulty (PBF) Prešovskej univerzity, Masarykova 15, 080 01 Prešov
E-mail: socialna.edukacia@gmail.com

Odoslanie návratky: do 15. októbra 2017,
Odoslanie príspevku: do 7. novembra 2017,

Účastnícky poplatok: do 31. októbra 2017, Účastnícky poplatok je 30 €. Účastnícky poplatok pre doktorandov je 20 €.

Rokovací jazyk: slovenský, český, poľský, ruský, ukrajinský, anglický.

Viac informácií v prílohách:

PrílohaVeľkosť
Pozvanka_Nova_soc_edukacia_2017.pdf398.93 KB
Návratka_Nová_sociálna_edukácia_človaka_2017.doc30 KB
Program_konferencie_Edukacia.pdf781.58 KB
Informácie pre aktívnych prispievateľov.pdf210.44 KB