Konferencia Spôsoby prepojenia systému sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti na úrovni komunitných a pobytových služieb regionálneho charakteru, 09.–10.11.2017, Michalovce

okt 9 2017

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce v Bratislave Detašované pracovisko Bl. Metoda Dominika Trčku v Michalovciach organizuje IV. Medzinárodnú vedeckú konferenciu na tému „Spôsoby prepojenia systému sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti na úrovni komunitných a pobytových služieb regionálneho charakteru“, ktorá sa uskutoční 09.– 10. novembra 2017 v priestoroch Detašovaného pracoviska v Michalovciach.

Tematické okruhy

• Spolupráca (alebo výhody spolupráce) komplexných sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti, zameraná pre občana žijúceho vo vlastnej domácnosti.
• Nevyhnutnosť implementácie prepojenia zdravotnej a sociálnej starostlivosti do praxe, so zameraním na rozvoj komunitných služieb orientovaných na občana (pacienta).
• Stratégie pre zvýšenie záujmu obyvateľov o vlastné zdravie a prevenciu, (napr. prevencia obezity, srdcových ochorení, podpora zdravej výživy, fyzickej aktivity, psychického zdravia, odvykanie od fajčenia, a pod.)v kontexte sociálnej práce a ošetrovateľstva.
• Úroveň informovanosti laickej verejnosti o dostupnosti sociálnych a podporných služieb v regióne.
• Stratégie pre rozvoj siete základného a špecializovaného sociálneho poradenstva, prevencie a sociálnej rehabilitácie a integrácie, čo najbližšie k občanovi.
• Spiritualita ako konštruktívny prvok osobnosti prijímateľa sociálnych a zdravotníckych služieb.

Dôležité termíny

20. október 2017 - posledný termín na prihlásenie aktívnej účasti na konferenciu a dodanie abstraktu
31. október 2017 – posledný termín na odovzdanie príspevku na konferenciu/ v opačnom prípade príspevok nebude uverejnený v zborníku

Bližšie informácie ohľadom pripravovanej konferencie nájdete v pozvánke na konferenciu. Prihlásenie sa na konferenciu ako i zaslanie abstraktu je možné prostredníctvom elektronického prihlasovacieho formulára, ktorý je uvedený v pozvánke.

PrílohaVeľkosť
Pozvanka_konferencia_Michalovce_2017.pdf1.47 MB
PROGRAM_KONFERENCIA_2017_MICHALOVCE.pdf530.21 KB