Študentská vedecká konferencia zameraná na študijný odbor Ošetrovateľstvo a Sociálna práca 2018, sa koná 9.3.2018 v Michalovciach

jan 18 2018

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, n. o. Detašované pracovisko bl. Metoda Dominika Trčku usporadúva dňa 9.marca.2018 Študentskú vedeckú konferenciu zameranú na študijný odbor Ošetrovateľstvo a Sociálna práca 2018.
Vedecké podujatie je určené študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia v študijnom odbore Sociálna práca a Ošetrovateľstvo.

Všetky obhájené práce budú publikované v zborníku recenzovaných prác s názvom Študentská vedecká konferencia zameraná na študijný odbor Ošetrovateľstvo a Sociálna práca 2018.
V každej sekcii bude najlepšia bakalárska, magisterská a doktorandská práca ocenená diplomom a mimoriadnou cenou.

Bližšie informácie o vedeckom podujatí nájdete v prílohách.

PrílohaVeľkosť
PROGRAM_SVK_2018.pdf438.26 KB
Pozvanka_a_pokyny_2018.pdf636.21 KB
sablony_ prispevkov-SVK.docx73.44 KB
ZAVAZNA_PRIHLASKA_2018.docx69.49 KB