Výskum na tému: Ďalšie vzdelávanie sociálnych pracovníkov

feb 13 2018

Vážení riadiaci pracovníci a pracovníčky, kolegyne a kolegovia,

ak vo vašej organizácii pôsobia sociálni pracovníci alebo asistenti sociálnej práce, priložený dotazník je určený práve im. Jeho cieľom je analýza viacerých oblastí ďalšieho (sústavného) vzdelávania sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. Prosíme Vás o jeho distribuovanie týmto pracovníkom. Zber informácií je anonymný a bude použitý predovšetkým pre vedecké účely. Za ochotu Vám vopred ďakujeme.

Kliknite sem pre načítanie prieskumu v slovenskom jazyku:
http://vyskum.prohuman.sk/index.php/935756?token=hogon&lang=sk
alebo sem pre prieskum v českom jazyku:
http://vyskum.prohuman.sk/index.php/935756?token=EoUw4&lang=cs

Za výskumný tím prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.
andrej.matel@gmail.com

Ak by Vás alebo Vašich kolegov zaujímali výsledky výskumu profesijných hodnôt sociálnej práce, tieto sú kompletne zverejnené v publikácii Mátel, A., Romanová, M., Senáriková, Z. 2017. Profesijné hodnoty sociálnej práce v Slovenskej republike. Nitra: UKF.
Vybrané výsledky sú dostupné aj v zborníku http://www.prohuman.sk/socialna-praca/zbornik-z-konferencie-profesijne-h... boli zaslané aj Slovenskej komore sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce http://www.socialnapraca.sk

Súvisiace články