Konferencia Výzvy súčasného sociálneho poradenstva, sa koná 6.6.2016 v Ružomberku

máj 5 2016

Tematické oblasti konferencie:
1. Teoretické a metodologické východiská súčasného sociálneho poradenstva a ich aplikácia v praxi.
2. Procesuálne a metodické aspekty poradenstva v sociálnej oblasti.
3. Interprofesijné súvislosti poradenstva (právo, sociálna práca, medicína, pedagogika, psychológia a i.).
4. Aplikované poradenstvo (rodinné, občianske, kariérové, dlhové poradenstvo, poradenstvo pre príslušníkov marginalizovaných skupín atď.).

Ciele konferencie:
1. Výmena najnovších poznatkov v oblasti sociálneho poradenstva.
2. Prezentácia výsledkov výskumov.
3. Smerovanie poradenstva v súčasnosti.
4. Inšpirácie pre ďalšie výskumné bádania a prax sociálneho poradenstva.
5. Návrhy do praxe a na vzdelávanie profesionálov sociálneho poradenstva.
6. Prezentácia zistení doktorandov a mladých výskumníkov v tematických oblastiach konferencie.

Miesto konania konferencie:
Pedagogická fakulta KU, Ústav sociálnych vied, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok (žltá budova oproti HM Tesco)

Výstupom konferencie bude recenzovaný zborník. Vybrané príspevky budú zverejnené vo vedeckom časopise. Súčasťou konferencie bude aj doktorandská sekcia.
Účasť na konferencii nie je spojená s úhradou konferenčného poplatku. Náklady súvisiace s organizáciou hradí organizátor.
Na konferenciu sa môžete prihlásiť zaslaním prihlášky na adresu: alenka.kovalanova@gmail.com. Posledný termín pre prihlásenie sa je 20. 05. 2016. Prihláseným účastníkom zašleme šablónu pre úpravu príspevku. Príspevky zasielajte do 31. mája 2016 na adresu: sovcikova.m@gmail.com

Pri registrácii účastníkov v deň konferencie bude ponúknutá možnosť zakúpenia obedu (5 eur).

Viac informácií v prílohách:

PrílohaVeľkosť
Pozvánka_konferencia_rk_20160418.pdf174.97 KB
Prihlaska_rk.docx88.14 KB

Súvisiace články