Voľby do orgánov samosprávnych krajov, sobota 9. novembra 2013.

okt 18 2013

Vážení čitatelia,

mnohí naši prispievatelia, ktorí sa podieľajú na príprave vedecko-odborných článkov do časopisu Prohuman, rozhodli sa podieľať na aktívnom riešení súčasných problémov. Jedna z možností ako zmeny uskutočňovať, sú aj nasledujúce voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v sobotu 9. novembra 2013.

Tak ako náš časopis je o ľuďoch a pre ľudí, aj vy máte možnosť podporiť ľudí na základe ich práce a výsledkov, ktoré doteraz dosiahli, bez ohľadu na politický subjekt, za ktorý kandidujú. Boli sme oslovení pomôcť naformulovať dôležité témy pre nasledujúce obdobie, s ktorými sa môžu stotožniť aj iné politické strany. Prinášame Vám ich prehľad.

Už niekoľko rokov sledujeme, a odborná verejnosť nás takisto upozorňuje na tento fakt, že mnoho vedecko-odborných podujatí je odtrhnutých od skutočnej praxe. Každodenná realita je ovplyvnená legislatívou a názory odborníkov ostávajú často nevypočuté. Obrovský priestor dostali nekvalita a povrchnosť. Tretí sektor, ktorý je stále závislý od rozhodnutí NR SR, úradov samosprávnych krajov a ministerstiev, potrebuje mať pri rozhodovaní na rôznych stupňoch svojich zástupcov, ktorí majú za sebou odborné výsledky svojej práce. Podporiť môžete kandidátov na základe ich doterajšieho pôsobenia vo svojich profesiách, odkiaľ ich poznáte po odbornej i ľudskej stránke. Profesijná etika, slušnosť a odbornosť by mali byť dôležitejšími kritériami a mať väčšiu vážnosť.

Do volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013 ideme s otvorením nasledovných tém, ktoré treba riešiť nielen v Bratislavskom samosprávnom kraji:

 • podpora zariadení sociálnych služieb, azylových domov, terénnych mobilných sociálnych služieb a zariadení pre seniorov a zdravotne postihnutých,
 • zapojenie sa do procesu deinštitucionalizácie sociálnych služieb,
 • podpora aktívneho života detí aj občanov v postproduktívnom veku,
 • zriadiť vzdelávacie centrum v oblasti zdravia pre deti a mládež,
 • centrá pomoci v oblasti duševného zdravia,
 • centrá občianskeho poradenstva a ich prepojenie so sociálnymi sieťami,
 • podpora poskytovania sociálnych služieb ako verejnými, tak neverejnými poskytovateľmi a slobodná voľba ich výberu občanom,
 • minimalizovať nekompetentnosť a neodborníkov, aby nezasahovali do práce zdravotníkov,
 • zvýšiť sociálne a ekonomické istoty pre pracovníkov v zdravotníctve – najmä pre zdravotné sestry,
 • zlepšiť verejný dialóg medzi populáciou a zdravotníctvom,
 • vrátiť občanom dôveru v zdravotnícky systém v regióne.

Nevadí nám, ak sa s týmito témami stotožnia viaceré politické strany. V prvom rade si treba uvedomiť, že v pomáhajúcich profesiách treba skorigovať ich smerovanie „od komercie k človeku" a "od zisku, k profesionálnej etike".

Mgr. Peter Senko, šéfredaktor časopisu Prohuman