PhD štúdium Biobehaviorálne a psychosociálne aspekty funkčného stavu a kvality života u pacientov s osteoartrózou

máj 29 2017

Ústav sociálnej a behaviorálnej medicíny, Lekárskej fakulty, Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach (sbm.upjs.sk) v spolupráci s Klinikou muskuloskeletálnej a športovej medicíny, Nemocnice Košice-Šaca a Univerzitou v Groningene, Holandsko (rug.nl)
ponúka inovatívny multidisciplinárny PhD program prepájajúci niekoľko vedných odborov - behaviorálna medicína, klinická psychológia a verejné zdravotníctvo.

Pracovisko: Ústav sociálnej a behaviorálnej medicíny UPJŠ LF, Tr SNP 1, 040 11 Košice

Zasielanie prihlášok: do 31. mája 2017

Viac informácií v prílohe:

PrílohaVeľkosť
PhD_study-USBM_LF.pdf553.09 KB

Odborným partnerom pre príspevky z oblasti verejného zdravotníctva je Slovenská asociácia verejného zdravia (SAVEZ).

Slovenská asociácia verejného zdravia (SAVEZ) je mimovládna organizácia (občianske združenie), ktorá vznikla v júni 2003 z iniciatívy European Public Health Association (EUPHA) a Open Society Institute (OSI). Od novembra 2003 je SAVEZ členom EUPHA a má zastúpenie v EUPHA Governing Council (2 reprezentanti) a EUPHA International Scientific Committee (1 reprezentant).