Diskusie POVINNÉ OČKOVANIE – stále predmet vášnivých sporov? (7.11.2017) a MATERNICA NA PRENÁJOM – právne a etické otázky náhradného materstva (21.11.2017) sa konajú aj v Bratislave

okt 30 2017

V Bratislave sa konajú verejne prístupné diskusie pod názvom POVINNÉ OČKOVANIE – stále predmet vášnivých sporov? (7.11.2017) a MATERNICA NA PRENÁJOM – právne a etické otázky náhradného materstva (21.11.2017).

Utorok 7. novembra 2017 – téma: POVINNÉ OČKOVANIE – stále predmet vášnivých sporov?
FB event

Neustály balans medzi záujmom spoločnosti a záujmom pacienta.
Čo vedie štát k stanoveniu povinnosti podrobiť sa očkovaniu?
Aké sú zdravotné benefity očkovania pre očkovaného a aké pre spoločnosť?
Aké sú povinnosti všeobecných lekárov a aké sú povinnosti rodičov?
Kto nesie právnu zodpovednosť pri odmietnutí očkovania a kto v prípade nežiadúcich účinkov očkovania?
Aké je zloženie vakcín?
Ako to funguje v zahraničí a prečo na Slovensku neexistuje odškodňovanie nežiadúcich účinkov očkovania?

Diskusie sú vhodné hlavne pre študentov medicíny, farmácie, práva, bioetiky, ale aj pre rodičov, zdravotníckych pracovníkov

Diskusný panel tvoria:
MUDr. Marta Špániková – pediatrička
PharmDr. Miroslava Snopková, PhD. – farmaceutka z Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave
Mgr. Mária Hatoková – psychologička SAC
JUDr. Norbert Ostró, LL.M., E.MA
Mgr. Peter Tuharský – Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania

21. novembra – MATERNICA NA PRENÁJOM – právne a etické otázky náhradného materstva
FB event

Téma náhradného (surogačného) materstva rezonuje v Európe už niekoľko desaťročí. Slovenské ženy ju vo zvýšenej miere riešia v posledných rokoch. Problémy s plodnosťou, nemožnosť vynosiť dieťa, alebo už aj strach z tehotenstva pred slovenské páry stavia otázku, či je možné ich problém riešiť práve prostredníctvom náhradnej matky.

Je právne možné „prenajať“ maternicu a vynosiť dieťa pre objednávateľský pár?
Je to eticky a morálne obhájiteľné?
Je možné za takúto službu zaplatiť?
Ako vyriešiť etický konflikt medzi túžbou páru po dieťati a ochranou dôstojnosti nenarodeného dieťaťa? Čo ak sa narodí dieťa s postihnutím, prípadne ak náhradná matka odmietne dieťa odovzdať objednávateľskému páru?
Kto je matkou dieťaťa – žena ktorej genetickú informáciu nesie, alebo žena, ktorá ho porodila?
Ako slovenské právo pozerá na tieto vzťahy?
Dovoľuje ich, alebo hrozí trestami?

Diskusný panel:
JUDr. Andrea Erdősová, PhD. – Fakulta práva PEVŠ
MUDr. Martin Petrenko, CSc. – Univerzitná nemocnica Bratislava, hlavný odborník MZ SR pre reprodukčnú medicínu a predseda Sekcie asistovanej reprodukcie SGPS
ThDr. René Balák, PhD. – Katedra filozofie a aplikovanej filozofie, FF UCM
Mgr. Marek Roháček - predseda a zakladateľ OZ NÁVRAT
Mgr. Silvia Schmidtmayerová - psychologička v centre asistovanej reprodukcie Iscare Reprofit

Na košických diskusiách na tému: POVINNÉ OČKOVANIE – stále predmet vášnivých sporov? to vyzeralo takto:
Foto: https://www.facebook.com/pg/medius.sk/photos/?tab=album&album_id=2033323...
Video: https://www.youtube.com/watch?v=m3vPIclYUAM&t=1186s

Na košických diskusiách na tému: MATERNICA NA PRENÁJOM – právne a etické otázky náhradného materstva:
Foto: https://www.facebook.com/pg/medius.sk/photos/?tab=album&album_id=2040821...
Video? https://www.youtube.com/watch?v=J46cMHjeCK8

Odbornými partnermi diskusií sú:
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Právnická fakulta UK v Bratislave
Fakulta práva PEVŠ
V spolupráci s študentskou právnickou asociáciou ELSA (Košice, Bratislava)