Ponuka vzdelávania sestier v liečbe pacientov závislých na tabaku

apr 3 2015

Vážené kolegyne a kolegovia, dovoľujeme si Vás osloviť v mene medzinárodného projektu pod názvom „Centrum excelencie - sestry východnej Európy pre kontrolu tabaku“ ( The Eastern Europe Nurses Center of Excellence for Tobacco Control ) určeného pre sestry. Cieľom projektu je vzdelávanie sestier v liečbe pacientov závislých na tabaku. Hlavnými riešiteľkami projektu sú Dr. Stella Bialous z University of California, San Francisco School of Nursing, prezidentka ISNCC, doc. MUDr. Králiková, CSc., ktorá je odborným garantom tohto projektu pre zúčastnené krajiny, z Centra pro závislé na tabáku z 1.LF UK a SLZT v Prahe, konzultantkou pre projekt je prof. Linda Sarna z University of California, Los Angeles, School of Nursing.

Erudovaná pomoc pri podpore ukončenia tabakovej závislosti vyžaduje zo strany zdravotníckych pracovníkov aby sa v tejto oblasti vzdelávali. Vzdelávanie zdravotníkov v tejto oblasti vo východnej Európe zostáva minimálne. V súčasnej dobe sa vzdelávanie pomoci pacientom v liečbe tabakovej závislosti zameriava len na negatívne vplyvy fajčenia a poskytuje minimálne informácie o podpore účinných intervencií u pacientov , ktorí fajčia . Zdravotnícki pracovníci potrebujú zdokonaliť svoje schopnosti a rozšíriť vedomosti v tejto oblasti pre poskytovanie podpory pacientom , ktorí sú odhodlaní skoncovať s fajčením . Zapojenie sestier do liečby závislosti na tabaku opakovane odporúčajú renomované organizácie vrátane WHO. Táto aktivita je hodnotená ako známka kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti. Sestry môžu intervenovať podľa doporučení založených na dôkazoch. Fajčiari, s ktorými sa stretávajú ako s pacientmi, sú v dobe ochorenia viac vnímaví k odporúčaniam prestať fajčiť. Sestra im môže pomôcť v motivácii prestať fajčiť i s liečbou.

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a.s., Bratislava, sa zapojil a prevzal záštitu nad týmto medzinárodným projektom pre Slovensko od februára 2015. Do tohto projektu sa zapojili okrem Slovenska aj Česká republika, Maďarsko, Slovinsko a Rumunsko. Edukácia má trvať od jari 2015 do septembra 2015. Projekt je financovaný z nadácie The Bristol – Meyer Squibb Foundation. Cieľom je zapojiť do vzdelávania výcviku v troch moduloch v každej krajine 150 sestier, v online learningu 100 sestier, v dvoch in-person workshopov 20 + 20 sestier a vo focus group 10 sestier. V NŪSCH a.s., Bratislava, sú plánované dva workshopy v trvaní 8 hodín, ktoré budú viesť sestry z Centra pro závislé na tabáku z Prahy. Všetky materiály určené pre tieto tri moduly budú preložené do slovenského jazyka. Vo všetkých troch moduloch budú materiály vytlačené pre daný modul, okrem toho sa bude môcť každý účastník prihlásiť na stránku Medzinárodnej spoločnosti sestier v onkologickej starostlivosti (ISNCC) kde bude mať prístup k týmto materiálom taktiež v slovenskom jazyku.

Moduly:
Online learning – predpokladá sa účasť 100 sestier, osobná účasť nie je nutná, všetko prebieha pomocou internetu, webinárov a prístupu na stránku ISNCC. Títo účastníci získajú certifikát o absolvovaní.
In - person workshop – predpokladá sa účasť 20 + 20 sestier. Osobná účasť je nutná. Jedná sa o „ trénovanie trénerov “ prostredníctvom workshopov a prístupom na stránku ISNCC. Títo účastníci získajú certifikát o absolvovaní.
Focus group – predpokladá sa účasť 10 sestier, ktoré sú závislé na tabaku t.j. fajčiarky. Jedná sa o anonymný výskum. Ūčastníci budú honorovaní. Tohto výskumu sa môžu zúčastniť len sestry pracujúce pri lôžku alebo na ambulancií. Osobná účasť je nutná. Ūčastníci nedostanú certifikát o absolvovaní.

Kolegyne a kolegovia, v prípade nejasností a ďalších otázok ohľadom tohto projektu a moduloch vzdelávania, prosím kontaktujte ma na dolu uvedenom telefónnom čísle alebo e-mailovej adrese.

Ďakujem Vám za vašu spoluprácu a ochotu podporiť tento projekt.

Kontakt:
Mgr. Gabriel Bálint
NŪSCH a.s., Oddelenie akútnej kardiológie a koronárnej starostlivosti, Bratislava
Tel.: 0917 942 241, e-mail: gblint38@gmail.com

Viac informácií v prílohách:

PrílohaVeľkosť
BMS_and_ISNCC_Centers_of_Excellence_Executive_Summary.pdf444.64 KB
Informacie_pre_sestry.pdf170.36 KB

Ponuka vzdelávania

Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte v časopise Prohuman. Hľadáme práve Vás!