Materské centrum Budatko v Petržalke

jan 8 2010

Materské centrum Budatko je občianske združenie združujúce rodičov a deti. Zakladateľkami a jeho členkami sú matky na materskej dovolenke, ktoré majú záujem ponúknuť svojim deťom možnosť stretávať sa s inými deťmi, zúčastňovať sa na rôznych aktivitách vhodných pre deti od narodenia do 3 až 5-tich rokov veku. Môžu tu cvičiť, spievať, tancovať, sledovať bábkové divadielka.

Materské centrum Budatko je členom Únie Materských centier ktorá združuje na Slovensku viac ako 70 materských centier a pomáha rodičom implementovať ich skúsenosti do zákonov týkajúcich sa rodinnej politiky štátu. Ako člen Únie materských centier spolupracuje na projektoch „Dovoľte mi vstúpiť s dieťaťom“, „Láskavo do života“ a „Akadémia praktického rodičovstva“. Okrem tejto činnosti organizuje 1 krát mesačne odborné prednášky pre rodičov, podporuje vzdelávanie a rozvoj matiek na materskej dovolenke, organizuje otvorené diskusie na rôzne témy zamerané na výchovu detí.

Nakoľko sa zvýšil záujem o aktivity Materského centra Budatko, tak od januára 2010 otvára druhú miestnosť v Poliklinike na Strečnianskej ulici č. 13 v Petržalke. Do tejto novej cvičebne, presúva všetky doteraz organizované kurzy ako: Cvičenia na fitloptách pre deti od 6 mesiacov do 1 roka s fyzioterapeutkou, hudobnú výchovu pre najmenších pod názvom „Malí muzikanti“ ako aj Cvičenia s ľadovým medveďom – cvičenia určené pre mamičky po pôrode.
Pri väčšom obsadení kurzov nemčiny a angličtiny pre najmenších metódou Hocus-Lotus presunie aj tieto kurzy do cvičebne. Pôvodné priestory Materského centra Budatko ostanú využívané v plnej miere ako herňa pre detičky a bábätká a ako miestnosť na stretávanie sa mamičiek a výmenu ich rodičovských a výchovných skúsenosti.

Snímka: Herňa - kútik s hradom

Predsedníčka Materského centra Budatko Mgr. Zlatica Jursová Zacharová: ,,Na všetkých rodičov a detičky sa tešíme a veríme, že sa im v našich priestoroch bude páčiť. Radi Vás prijmeme aj ako nových členov a pomocníkov. Ak by ste mali záujem môžete našu činnosť podporiť aj poukázaním 2% z Vašich daní. Viac informácií o nás a našom programe nájdete na internetovej stránke http://www.budatko.budatinska.sk

Snímky: Materské centrum Budatko