Metodický deň pre pedagógov sa koná 18. 3. 2019 v Slovenskej národnej galérii v Bratislave

feb 20 2019

Pozývame vás na metodický deň v pondelok 18. marca 2019 o 9.00. Na stretnutí pre pedagógov navštívime aktuálnu výstavu krajinomaľby 19. storočia a predstavíme vám novú ponuku vzdelávacích programov, ktoré si aktivitami vo výstave a výtvarnou tvorbou v ateliéri sami vyskúšate. Porozprávame sa tiež o tom, ako použité metódy a postupy ďalej rozvíjať s deťmi, žiakmi a študentmi v školskom prostredí i mimo neho. Chýbať nebude ani spoločná diskusia o vašich postrehoch a ďalších nápadoch.

Program

  • priblíženie ponuky a možností spolupráce so SNG
  • predstavenie vzdelávacieho cyklu pre materské školy – práca s príbehom
  • metodické inšpirácie využitia storytellingu vo vzdelávacom procese
  • predstavenie programov pre základné a stredné školy s dôrazom na environmentálne cítenie
  • rozhovor o možnostiach začlenenia prierezovej témy environmentálna výchova do vzdelávacieho procesu
  • predstavenie spôsobov využitia výtvarnej interpretácie v rámci vzdelávacieho procesu
  • diskusia

Info a kontakt

  • účasť na stretnutí si, prosím, zarezervujte minimálne tri dni vopred e-mailom alebo telefonicky, počet miest je limitovaný
  • vstup do galérie a program je pre pedagógov bezplatný

Miesto konania: Slovenská národná galéria, Nám. Ľ. Štúra 4, Bratislava
Termín konania: 18. marca 2019 o 9.00

Kontakt:
Slovenská národná galéria
Oddelenie galerijnej pedagogiky
Mgr. Miroslava Mišová
miroslava.misova@sng.sk
+421 915 786 712
+421 2 204 962 70