Detské Centrum Slnečnica pri SPP v Bratislave

dec 2 2009

Detské Centrum Kvietok otvára od januára 2010 v centre Bratislavy v spolupráci s SPP a.s ďalšie zariadenie s názvom Detské centrum Slnečnica pri SPP.

Prvé Detské Centrum Kvietok na Blumentálskej ulici v Bratislave je v prevádzke viac ako 9 rokov a za ten čas získalo mnoho skúseností a podieľalo sa na príprave mnohých absolventov, teraz už školákov. Bývalí škôlkari teraz navštevujú významné základné školy. Ponúka osobitné dvojjazyčné prostredie – angličtinu a slovenčinu, počas celého dňa ako aj anglický jazykový kurz v spolupráci s Oxford University Press.

Ak hľadáte pre svoje dieťa v centre Bratislavy dobré predškolské zariadenie s kvalitnou predškolskou prípravou, kam by vaše dieťa mohlo chodiť už od 1 roka, tak druhým otvoreným zariadením je Detské centrum Slnečnica pri SPP na Mlynských Nivách 44c v Bratislave. Priestory škôlky a jasličiek sú v nových priestoroch budovy SPP, s moderným detským ihriskom.

V ponuke oboch zariadení je výchovno–pedagogický program zameraný na rozvíjanie vedomostí, zručností, návykov a na rozvoj tvorivosti. Vedený je kvalifikovanými pedagógmi v anglickom a slovenskom jazyku. Prebieha v skupinkách 6–8 detí, čo umožňuje individuálny prístup.

Výchovno–pedagogický plán pre časť jasiel je zameraný na obslužné činnosti a hygienické návyky. Základné výchovy sú výtvarná, pohybová, hudobná, literárna, pracovná a postupne podľa vekovej skupinky sú pripájané aj výchovy zamerané na matematické predstavy, rozumovú výchovu a jazykovú výchovu.

Základné programy pre škôlku pozostávajú z jazykového programu, anglického jazyka, rozvoja tvorivosti, rozumovej výchovy, estetickej výchovy, predškolského programu či intervenčných programov. Špeciálne programy pozostávajú zo starostlivosti logopéda a psychológa.

Výučba anglického jazyka pre menšie deti prebieha v polointenzívnej forme. V jazykovom programe sa dáva dôraz na slovenský jazyk pre správnu výslovnosť a dostatočnú slovnú zásobu. Anglický jazyk sa k deťom dostáva formou básničiek, pesničiek, jednoduchých fráz.
Pre staršie deti prebieha v intenzívnej forme anglického jazyka, pri ktorej pedagóg počas celého dňa s deťmi komunikuje v anglickom jazyku. Každá činnosť je jasne pomenovaná a predvedená, nové pojmy sa utvrdzujú pomocou hry.

Detské centrum nezabúda ani na spätnú väzbu a organizuje pravidelné rodičovské stretnutia. Okrem poradenstva s logopedičkou alebo psychologičkou je obohatené o on-line komunikáciu, vďaka ktorej je rodič o všetkom čo sa týka jeho dieťaťa i o aktuálnych aktivitách v centre informovaný.

Odkazy na stránky kde môžete nájsť viac informácií:
Detské centrum Slnečnica pri SPP
Detské Centrum Kvietok

V prílohách nájdete informačný leták a prezentáciu k otvoreniu Detského Centra Slnečnica pri SPP.

PrílohaVeľkosť
DC pri SPP Prezentacia.pps4.15 MB
DC pri SPP Letak.pdf976.54 KB