Program 10mIN - cieľom je spropagovať pohyb medzi deťmi a mládežou a motivovať ich k pravidelnému športovaniu

jún 20 2011

Zámerom projektu 10mIN je prilákať deti a mládež k pravidelnému pohybu využitím internetu a vplyvom boomu sociálnych sietí. Súčasťou projektu je internetový portál SPORTTUBE.sk , ktorého cieľom je spropagovať pohyb medzi deťmi a mládežou a tým ich motivovať k pravidelnému športovaniu.

Deti, mládež a rodičia natočia pohybovú aktivitu a umiestnia na web. Autori projektu, ktorý okrem iných podporuje Kancelária WHO na Slovensku a Slovenský olympijský výbor, pravidelne vyhlasujú súťaže pre jednotlivcov a školy s cieľom zapojiť rodičov a učiteľov do športovania. Deti sú motivované športovými osobnosťami, medializáciou projektu a hodnotnými cenami. Prenos z niektorých súťaži vysiela STV3 pravidelne v relácii Športové ozveny.

Pri príležitosti Svetového dňa – Pohybom ku zdraviu, bola vyhlásená súťaž SPORTTUBE.DAY. Úlohou súťaže bolo nakrútiť video pri športovaní detí s učiteľmi alebo rodičmi a umiestniť ho na sociálnu sieť SPORTTUBE.SK. V týchto dňoch bude známy víťaz súťaže.

Autorka projektu prezentovala projekt aj na konferencii „Action for Prevention’ Expert Level Conference on Member States’ Activities on Nutrition, Physical Activity and Smoking Related Health Issues’ v Budapešti s veľkým úspechom u účastníkov a pozvaním na podobnú konferenciu na Cypre.

Viac informácií:
SPORTTUBE.DAY 2011
Časopis 10mIN