Zdokonaliť sa v komunitnom organizovaní za oceánom (výzva do 31.3.2018)

mar 24 2018

Od roku 2012 funguje v Strednej Európe výmenný program, vďaka ktorému môžu dvakrát do roka vycestovať na odbornú stáž v oblasti komunitného organizovania do USA niekoľkí ľudia aj zo Slovenska. Podmienkou je, aby pracovali v mimovládnych organizáciách, na univerzitách či v samosprávach a venovali sa sociálne vylúčeným komunitám a ďalším zraniteľným skupinám obyvateľstva.

Professional Fellows Program, ako sa v angličtine program odbornej výmeny s cieľom trvalo udržateľnej participácie nazýva, je medzinárodný výmenný program, ktorý na Slovensku koordinuje banskobystrické občianske združenie Centrum komunitného organizovania (CKO). „Každoročne vyberáme najmä profesionálov a profesionálky, čo robia komunitnú či sociálnu prácu, aby sa priučili aj metóde komunitného organizovania,” vysvetľuje koordinátorka programu, Veronika Střelcová z CKO. „Od roku 2012 sa tento program môže pochváliť 39 absolventmi a absolventkami po celom Slovensku. Väčšina z nich je stále občiansky aktívna a pomáha meniť našu krajinu k lepšiemu,“ pokračuje.

Aktívne Slovenky súčasťou programu

Programu sa pred piatimi rokmi zúčastnila napríklad Monika Štesková, zakladateľka Agentúry pre rozvoj Gemera. Neskôr ju nasledovala Gabriela Mezeiová, dnes pracujúca v organizácii Človek v ohrození, a Božena Markovič Baluchová, ktorá pracovala s ľuďmi so špeciálnymi potrebami v rámci OZ Pluto a OZ DocUnion. Ďalšou úspešnou alumnou výmeny je Soňa Koreňová, vedúca občianske združenie, ktoré má v Teach for Slovakia na starosti projekt s názvom Futures. Jeho cieľom je systematicky pripravovať žiakov ôsmeho a deviateho ročníka na štúdium na stredných školách.

V roku 2013 sa stal úspešným absolventom programu Maroš Chmelík, súčasný riaditeľ Centra komunitného organizovania. Metóda komunitného organizovania je jeho každodenný pracovný nástroj, snažiaci sa o pozitívnu sociálnu zmenu v komunite. Absolventkou ProFellows programu je aj Daniela Baťová, ktorá pracuje pre Úrad splnomocnenca pre rómske komunity ako hlavná koordinátorka na národnom projekte: Komunitné centrá. Na stáž do USA vycestovali aktívni pracovníci a pracovníčky so zraniteľnými skupinami obyvateľstva, pričom bolo dôležité, aby čo najviac boli zapojené ženy.

Každý z týchto aktívnych mladých ľudí zažil stáž v inej organizácii v Spojených štátoch amerických. Svoj pobyt hodnotia ako prínos vo svojom profesijnom vývine, ale aj osobnostnom raste. „Podarilo sa mi rozbehnúť stretnutia novej komunity mladých v Snine, začať som robiť pravidelné aktivity a spoločné podujatia. Stáž mi určite ukázala, že je treba byť trpezlivý a začať budovať individuálne vzťahy – ísť od malých krokov k malým úspechom,“ vyjadril sa Peter Huray, ktorý absolvoval svoju stáž v Neighborhoods Organizing for Change v Minessote. Božena Markovič Baluchová sa zasa v organizácii Chicago Coalition for the Homeless naučila, že ak má organizácia dobre pripravených lídrov a líderky, silnú členskú základňu a dobre zostavený „akčný plán“ zmeny, úspech sa skôr či neskôr dostaví, pričom komunitné organizovanie je tým správnym (a nie finančne náročným) nástrojom na dosiahnutie vytýčeného cieľa.

Komunitní organizátori z USA na návšteve v SR

Súčasťou výmenného programu nie je len stáž v USA, ale aj kontinuálne vzdelávanie účastníkov a účastníčok, ako aj ďalších ľudí z ich organizácií. Preto sa organizujú konzultácie v rámci výjazdov delegátov a delegátiek z USA do Európy. Títo experti a expertky na komunitné organizovanie, ktorí v rámci programu Professional Fellows hosťujú stážitov a stážistky zo Strednej Európy vo svojich komunitných organizáciách v USA, naďalej fungujú ako mentori a mentorky.

Jedným zo šiestich návštevníkov, ktorí vo februári 2018 prišli do SR, bol Michael Tierney. Jeho organizácia Step by Step pred niekoľkými rokmi prijala na stáž Jolanu Nátherovú, zakladateľku neziskovej organizácie Nádej deťom, ktorá je okrem iného zriaďovateľom komunitnej škôlky v Banskej Bystrici. Jolana mala možnosť vidieť fungovanie komunitných centier v odľahlých častiach Západnej Virgínie a stretnúť sa s pôvodným obyvateľstvom. Michael teraz viedol workshopy na Slovensku.

Tento výmenný program dbá na sieťovanie absolventov a absolventiek (alumni) programu na Slovensku, prepájanie ich projektov, podávanie spätnej väzby. Cieľom programu je budovať kapacity doma, aj vzťahy so zahraničím a tiež posilňovať spoluprácu na európskej úrovni. Dôležité je zdôrazniť prínos programu pre Slovensko a rozvoj komunitnej činnosti u nás.

Nová výzva na zapojenie sa do programu

Do konca marca trvá aktuálna výzva na prihlasovanie sa na jesennú výmenu v rámci programu Professional Fellows 2018 pod názvom „Tvorba participatívnej demokracie“ (Shaping participatory democracy). Partnerom programu je nezisková mimovládna organizácia Centrum komunitného organizovania. Okrem Slovenska program funguje ešte v štyroch ďalších európskych krajinách – v Bulharsku, Maďarsku, Rumumsku a Albánsku.

Výzva je určená ľuďom, aktívnym v komunitách, susedstvách, sociálnych službách. Ide ďalej o občianskych a ľudskoprávnych aktivistov a aktivistky, príslušníkov a príslušníčky menšinových komunít, ľudí z verejnej aj štátnej správy, ktorí sa zaujímajú o veci verejné a podieľajú sa na rozvoji demokracie na Slovensku.

Po ukončení výzvy (31. marca 2018) budú prebiehať pohovory. Úspešní uchádzači a uchádzačky absolvujú základný tréning v SR a na jeseň ich čaká 6-týždňový pobyt v Spojených štátoch amerických. Výmenný pobyt je plne hradený, vrátane leteniek a vízového poplatku. Jeho súčasťou je mesačná stáž v mimovládnej organizácii v USA so zameraním na komunitnú prácu, predovšetkým na komunitné organizovanie. Zvyšný čas strávia účastníci a účastníčky navštevovaním ďalších zaujímavých inštitúcií po USA, stretnutiami s osobnosťami a rôznymi typmi vzdelávania v oblasti komunitného organizovania.

Partnerom medzinárodnej ProFellows výmeny v USA je organizácia The Great Lakes Consortium for International Training and Development, ktorá vedie program pod záštitou (a s finančnou podporou) Úradu vlády Spojených štátov amerických pre vzdelávanie a kultúru. Viac informácií o aktuálnej výzve, ako aj prihlášku do programu nájdete tu: http://glc-teachdemocracy2.org/open-competition-for-professional-fellows...

Text a Foto: Centrum komunitného organizovania

Veronika Strelcova ako alumna ProFellows programu
Monika Steskova ako alumna ProFellows programu
Boba Markovic Baluchova ako alumna ProFellows programu
Americki mentori viedli workshop komunitneho organizovania na Slovensku vo februari 2018
minulorocni europski absolventi a absolventky ProFellows programu v USA
Ucastnici a ucastnicky Alumni stretnutia vo Vysokych Tatrach v juni 2017
Zdielanie napadov a tvorba spolocnych projektov pocas ProFellows Alumni stretnutia vo Vysokych Tatra