Služba pre vyhľadávanie a uverejňovanie pracovných ponúk

aug 12 2021

Prečo uverejňovať pracovné ponuky u nás? Sme odborne zameraný časopis, preto si vaše ponuky prezrú iba záujemcovia z danej oblasti. Na pracovné ponuky tak budú reagovať relevantní uchádzači. Podľa našich prieskumov medzi našich čitateľov patria tak študenti, ako aj odborníci s dlhoročnou praxou z profesijných oblastí, ktorým sa venujeme.
Ak máte záujem uverejňovať u nás pracovné ponuky, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese job@prohuman.sk alebo telefonicky na čísle +421 904 977 933.

Pre inzerentov pracovných ponúk sme od 1.6.2021 do 31.12.2021 pripravili špeciálne promo – cena služby je pre komerčné firmy, verejnú a štátnu správu 20 € za pracovnú ponuku na 30 dní. Neziskovým organizáciám uverejníme inzerát na 30 dní v cene 10 €.

Ak sú pracovné ponuky, ktoré inštitúcie u nás inzerujú nájdete ich tu: https://www.prohuman.sk/pracovne-ponuky

Profesie, pre ktoré je podľa spektra našich čitateľov dobré uverejňovať ponuky u nás:

Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum
Asistent učiteľa
Animátor voľného času
Inštruktor autoškoly
Knihovník
Laborant
Lektor
Psychológ
Školník
Športový tréner
Učiteľ
Učiteľka v materskej škole
Vychovávateľ
Výskumný a vedecký pracovník

Štátna správa, verejná správa
Colník
Generálny štátny radca
Hlavný radca
Hlavný referent
Hlavný štátny radca
Inšpektor
Odborný radca
Odborný referent
Radca
Referent
Riaditeľ odboru
Samostatný radca
Samostatný referent
Štátny radca

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
Fyzioterapeut
Hlavná sestra
Klinický psychológ
Lekár
Masér
Opatrovateľ, osobný asistent
Pôrodná asistentka
Rádiologický asistent
Sanitár
Sociálny pracovník
Verejný zdravotník
Zdravotná sestra
Zdravotnícky asistent
Zdravotnícky laborant
Zdravotnícky záchranár
Terapeut

Administratíva
Administratívny pracovník, referent
Archivár, správca registratúry
Asistent
Office manager
Recepčný
Sekretárka
Telefonický operátor

Technické a prevádzkové pozície
Opravár
Údržbár
Školník
Správca budovy
Technický správca
Anketár
Au-pair
Hosteska
Pomocný pracovník
Robotník
Upratovačka
Vrátnik, informátor

Bezpečnosť a ochrana
Hasič, záchranár
Policajt
Väzenský dozorca

Ekonomika, účtovníctvo, riadenie

Ekonóm
Fakturant
Finančný analytik
Finančný kontrolór
Finančný manažér
Manažér
Riaditeľ
Vedúci
Hlavný účtovník
Koordinátor EÚ projektov
Mzdový účtovník
Pokladník
RozpočtárŠpecialista fakturácie a platieb
Účtovník

Farmácia
Farmaceut
Farmaceutický laborant
Medicínsky/farmaceutický reprezentant
Monitor klinických štúdií

Ľudské zdroje a personalistika
Lektor, školiteľ
Personalista
Personálny konzultant
Pracovný psychológ
Recruiter, špecialista výberov
Špecialista odmeňovania a benefitov
Špecialista pre vzdelávanie

Poisťovníctvo
Poistný likvidátor
Referent správy poistenia
Referent správy registrov
Referent správy zmlúv
Referent výberu poistného
Referent zúčtovania
Revízna sestra
Revízny lekár
Špecialista kontroly platiteľov poistného
Špecialista nákupu zdravotnej starostlivosti
Špecialista podporných a zdravotných činností
Referent dôchodkov

Právo a legislatíva
Advokát
Advokátsky koncipient
Exekútorský koncipient
Notársky koncipient
Právnik

Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Korektor
Prekladateľ
Tlmočník

Médiá, grafika a PR
Editor
Knihár
Korektor
Manažér inzercie
Novinár
Redaktor

Túto službu v budúcnosti rozšírime o ďalšie zaujímavé funkcie.