Ako pomáhalo Slovensko v roku 2010 zo štátneho rozpočtu?