Krehký senior v domácej a ústavnej ošetrovateľskej starostlivosti