Čo je to tajomstvo života? Vyriešte otázku č. 1 vo všetkých oblastiach vedy