Kohabitácia a manželstvo: súčasný stav - výzvy - perspektívy