Kritickým myslením sa dá predísť dezinformáciám a konšpiráciám