Program 10mIN - cieľom je spropagovať pohyb medzi deťmi a mládežou a motivovať ich k pravidelnému športovaniu