Programovanie môže byť hra aj zábava, dôkazom je Hodina kódu