Šikanovanie v školskom prostredí a jeho trestno-právne hľadisko