Slovenské školy chcú využívať dostupné technológie na zatraktívnenie vyučovania