Vedecká konferencia November 1989 – politika, právo, polícia a bezpečnosť, 6. 11. 2019, Bratislava