Vzdelávanie – cesta ku kvalite života v seniorskom veku