Zborník Globalizovaná súčasnosť, jej morálne a osobnostné výzvy v kontexte etickej výchovy, PDF (2016)