Publikácia Cesta k interpersonálnej komunikácii v pomáhajúcich profesiách