Hľadanie zmyslu v krízových životných situáciách ‒ výsledky výskumu