Kvalitatívny prístup vo výskume kariérovej dráhy mladých úspešných pracovníkov