Poznámky k charakteristikám sebaaktualizujúcich osobností