Psychická záťaž u hasičov, stratégie jej zvládania a ich vplyv na rast indukovaný stresom (PDF)