Psychológia v edukácii dospelých v kontexte andragogiky a edukačnej sociálnej práce