Sborník abstrakt sdělení z 23. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS v PDF (2016)