Sborník abstrakt sdělení z 20. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS, 2013 (PDF)