Sborník z 1. ostravské konference soudních znalců v oblasti klinické psychologie a příbuzných oborů, Ostrava, 2012 (PDF)