Správa z vedeckého seminára Životné perspektívy seniorov - zmysel života, spokojnosť a sociálna saturácia seniorov žijúcich na Slovensku a v zahraničí